Chống khủng bố quân Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Mục tiêu của bạn là để snipe tất cả những kẻ khủng bố có trong tế bào của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ArmyShootingActionShoot 'em UpBloodMouse SkillKillingFirst Person ShooterGunsAntiTerrorForce