D-day Trong Normandy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   114 73.33% with 15 votes

Trò chơi bắn súng tuyệt vời dựa trên cuộc chiến ở Normandy!

Điều khiển:
Đọc hướng dẫn trò chơi để kiểm soát

ArmyShootingActionFirst Person ShooterD-dayNormandy