درد نمیخورد شیطان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شیطان مضمون شخص اولین تیرانداز بازی. بازی به عنوان یک قهرمان در یک ماموریتم ماموریتی برای زنده ماندن حمله شیطان. شوت راه خود را از طریق 10 امواج از حمله دیو، باز کردن 6 غنائم و ضرب و شتم بالاترین.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای هدف و شلیک کنید.
نوار فضا را مجدد بارگذاری نمایید.

ShootingActionDefenseZombiesFirst Person ShooterGuns