Zombie Slayer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Không có lý do con người rõ ràng có một nuôi mối hận thù chống lại zombie.
Đây 's một cơ hội khác để giết mổ các undead không có vũ khí ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn 'll có nhiều vũ khí để lựa chọn. Nó 's không công bằng, phải không?


Điều khiển:
Sử dụng chuột để ngắm và bắn.
W, A, D phím để di chuyển. Và các phím 1-6 để chọn vũ khí.

FightingActionShoot 'em UpBeat 'em UpZombiesKillingUndeadSide ScrollingGunsSlayer