Sợ hãi không giới hạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   93 75% with 12 votes

Một đèn flash trò chơi hành động tuyệt vời với một phong cách chiến đấu ấn tượng và combo!

Điều khiển:
Đọc các thông tin trò chơi cho các điều khiển

FightingActionBeat 'em UpKillingSide ScrollingMonstersFearUnlimited