غربال کردن هدز 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   16853 76.02% with 221 votes

حل پازل، مبارزه و شلیک و راه خود را از طریق یکی دیگر از بازی غربال کردن سران. بازی به عنوان Vinnie یک بار دیگر و همه چیز را در راه خود را!

کنترل بازی:
کلیک سمت چپ ماوس را به حمله. انجمن انجمن W کلید برای پرش.
کلید برای حرکت به سمت چپ.
D کلید برای حرکت به سمت راست. انجمن S کلید بلوک / اقدام را فشار دهید.

E کلید بازنگری سلاح. انجمن Q-تغییر سلاح.

ActionStickBloodGoreKillingSeriesViolenceSiftHeads