Clubby مهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

Clubby باید راه خود را از طریق ارتش از clubbers مهر و موم، جانوران بزرگ و دیگر چهره های آشنا هم زدن. جمع آوری پوست پوست انسان و فروش آنها را در بازار سیاه.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن A - حمله
S - پرش
D - استفاده از ماسک (هنگامی که به دست آورد).

ActionBloodGoreKillingAnimalViolenceClubbySeal