مبارزه با اسامه مردیا بچه زن صفت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   207 74.07% with 27 votes

در مورد هر آنچه می خواهید انجام دهید را به اسامه را کلیک کنید. ضربت با چیز تیز، قدرت، هوک راست، برش بالا، ضربه کم و مرگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

ActionSportsBloodGoreKillingTerroristPunchBoxingBen LadenFunnyViolenceOsamaSissyFight