99 تمام سیاه پوستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

شیرها در بازدید از نیوزیلند به صورت سیاه پوستان است.

کنترل بازی:
کلید های arrow به گارد و گول زدن.
نوار فضایی به پانچ.

FightingActionSportsPunchBoxingFunnyBlacks