Butthead باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ضرب و شتم از ان دماغ از فروشندگان تنباکو لزج. بدانید که'داغ در نیوزیلند در حالی که شما' مجدد در آن! Kapow!

کنترل بازی:
فلش به حرکت می کند. انجمن Z به ضربت با چیز تیز.
X به پانچ. C
به پا زدن.

ArcadeFightingActionSportsBoxingFunnyButtheadBash