Grampa گله فریاد 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

مبارزه با Grampa قدیمی گله و سعی کنید به او دست کشیدن از. مراقب او "حرکت می کند!

کنترل بازی:
V -. شده ضربت چپ
B -. مشتی که از زیر به چانه حریف زده شود
N - دست بطرف بالا به راست
فاصله - بلوک.

FightingActionSportsBoxingGrampaGrumbleWhoop