زمستان بوکس دو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

زمستان رقابت های بوکس جهان گسترده ای را آغاز کرده است.

کنترل بازی:
استفاده

Arrowkeys های چپ / راست به فیلم
رئیس جمهور A / S به ضرب و شتم
فاصله نگه دارید برای جلوگیری از

FightingActionStreet FightingSnowBoxingTiming Winter