پو در مقابل تای بوکس ریه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

راهنما پو شکست تای ریه در این بازی بوکس از مرگ.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت می کند. A، S - پانچ. نوار فضایی - برای جلوگیری از.

FightingActionBoxingLung