تمرین جنگنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

پانچ کیسه مشت زدن به عنوان آنها را به سمت شما می آیند. دان 'تی اجازه هر گونه ضربه یا شما را مجبور به واکنش سریع.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به پانچ.

FightingActionSportsPunchBoxingFighterPractice