Dhishoom Dhishoom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حذفی حریف خود را در این مسابقات قهرمانی بوکس.

کنترل بازی:
استفاده از برای پانچ سمت چپ. گالری استفاده از S برای پانچ راست. گالری SPACE استفاده از بلوک.
استفاده از کلیدهای چپ و راست فلش به حرکت. استفاده از S کلید فلش بالا برای حرکت خاص.

نکته: هر کاراکتر یک حرکت خاص و متمایز از خود (مثل اندازه گیری نیرو).

FightingActionSportsPunchBoxingFoodDhishoom