بروک ولنتاین ارائه: Celebrety مبارزه با دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   243 88.89% with 27 votes

انتخاب یکی از این دختران معروف به مبارزه با.

کنترل بازی:
پیکان چپ - پانچ چپ
تا فلش - بلوک Right Arrow را
- پانچ راست.

FightingActionStreet FightingGirlPunchBoxingFunnyBrookeValentinePresentsCelebrety