99 Tất cả các người da đen Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Sư tử đang tham quan New Zealand phải đối mặt với những người da đen.

Điều khiển:
Phím mũi tên để bảo vệ và tránh.
Không gian thanh để đấm.

FightingActionSportsPunchBoxingFunnyBlacks