چاک نوریس Chuck Norris بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3515 70% with 50 votes

اسلحه دان تی 'کشتن مردم است. چاک نوریس Chuck Norris مردم را می کشد.

کنترل بازی:
استفاده از WASD به حرکت و ماوس را به حمله با حرکت دادن ماوس و یا کلیک کردن قفسه سینه از نینجا 'و قلب او را پاره کردن و خوردن آن ..

FightingActionBloodGoreBeat 'em UpNinjaKillingViolenceChuckNorris