GOD OF WAR بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6017 77.92% with 77 votes

مبارزه با سطوح مختلف از دشمنان شما به عنوان تلاش برای زنده ماندن به عنوان شما را از خون.

کنترل بازی:
کلید های WASD و یا Arrow به حرکت می کند.
B و N برای حمله انجمن M به استفاده از گارد.

ArcadeFightingActionGoreBeat 'em UpKillingSide ScrollingViolence