غربال کردن هد 2 - نسخه ی نمایشی نسخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3913 75% with 52 votes

عاقبت به اولین غربال کردن سر تا بالاخره وارد! شما می توانید سلاح های که شما می توانید در ماموریت های خود استفاده کنید را خریداری کنید. هنگامی که یک علامت به نظر می رسد بر روی صفحه نمایش، مطمئن شوید به Vinnie در حال انجام حرکت راست کلید فلش درست را فشار دهید.

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن فاصله
- بازنگری.

ShootingAdventureActionStickPurchase Equipment UpgradesSeriesSiftHeadsDemoVersion