Đói là The Dead Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Shoot zombies đến. Cẩn thận để tải lại nhanh chóng và nâng cấp thông qua cửa hàng vũ khí.

Điều khiển:
Click chuột để bắn. Bấm vào đạn đống bên cạnh nhân vật của bạn để tải lại một viên đạn vào máng. Giữ phím dài để vào chế độ lựu đạn. Click chuột để khởi động.

ShootingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombiesHungryDead