Zombie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Shoot zombies khi họ vây quanh bạn. Tồn tại đủ lâu và bạn có thể nâng cấp vũ khí của bạn.

Điều khiển:

Mục tiêu / Shoot 1-5 - - W, A, S, D - Di chuyển
chuột.. Thay đổi vũ khí
R -. Lại.

ActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombies