مخازن 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

ماموریت شما این است که اجازه نمی دهد تانک های دشمن دفاع ما پایمال! اجتناب از تیراندازی گیاهان دارویی و کامیون های هسته ای، اما توقف کامیون پول برای کسب پول نقد. شما قادر خواهید بود به ارتقاء سلاح های خود را پس از اتمام ماموریت. موفق باشید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل سلاح
فاصله - شوت انجمن W - سلاح های در دسترس را انتخاب کنید.

ShootingActionPurchase Equipment UpgradesSniperAircraftSearch And DestroyTankTanks