Sự tra tấn Phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   306187 62.07% with 493 votes

Sự tra tấn Phòng - Không chỉ là một điểm và giết trò chơi. Bạn có trách nhiệm gây ra như đau đớn chủ đề của bạn như con người có thể. Gây đau giải thưởng điểm, mở khóa, và chiến thắng. Kiểm soát một số khía cạnh của Phòng tra tấn để làm cho chủ đề của bạn bị ảnh hưởng, từ nhiệt độ đến sức mạnh hấp dẫn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác, hãy làm theo hướng dẫn trong trò chơi.

AdventureStickPainSickWeirdTortureChamber