Tra tấn Phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3817 69.09% with 55 votes

Lấy các đồ trang sức trong khi lật chuyển mạch mà giữ gai từ đi xuống. Nhấp vào tra tấn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyTortureChamber