Cát-bat Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thoát khỏi những con mèo bằng cách nhẹ nhàng dỗ họ trên tường!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCat-bat