Funny funny 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4326 62.32% with 69 votes

Di chuyển chuột qua các hình ảnh của Angelina Jolie, Brad Pitt hay jonas.look nick lúc đó, nó 's như họ' lại trước một gương cười. Nếu bạn nhấn nút animate bạn có thể xem hình ảnh funny của bạn trong khi nó 's di chuyển. Bạn sẽ nhìn thấy kết quả của chơi của bạn khi bạn nhấn nút thực hiện. Bạn cũng có thể tải ảnh của riêng bạn, bởi vì nó 's cũng rất funny để thay đổi hình ảnh của gia đình và bạn bè của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsMouse SkillFunny