Shrek ợ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   171 94.44% with 18 votes

Nó 's một cuộc thi ợ của Shrek và Fiona.

Điều khiển:
Click vào bụng như nhanh như bạn có thể.

KidsMouse SkillFunnyAdverShrekBelch