Thời gian thử nghiệm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   178 68% with 25 votes

Bạn có thể bắt thời gian? Bạn sẽ hoàn thành thách thức hơn trong thời gian ít hơn? Hãy 's thử nghiệm nó!

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển. Không gian để mở / đóng cửa. R để kiểm tra. T để phát lại.

PuzzleAdventurePlatformsAdverTestTime