Các thử nghiệm đó Kill Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   104 71.43% with 14 votes

Killem tất cả, Mortal.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureTestThatKill