Giết thời gian trong văn phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   74 63.64% with 11 votes

Cố gắng làm tất cả mọi thứ trong giờ làm việc nhưng không cho phép ông chủ của bạn biết.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureKillTimeOffice