להרוג את הזמן במשרד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   74 63.64% with 11 votes

נסה לעשות את כל הדברים במהלך שעות עבודה, אך לא ליידע את הבוס שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureKillTimeOffice