Giết thời gian trong văn phòng của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   95 64.29% with 14 votes

Cố gắng để giết thời gian trong văn phòng. sử dụng menu bên phải để chọn một trong các tùy chọn cho không lãng phí thời gian. Nhấn trong máy tính khi sếp của bạn thấy bạn làm việc.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FunnyKillTimeYourOffice