Văn phòng chưa xong 5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12723 84.67% with 150 votes

Giúp Sarah hoàn toàn lãng phí ngày của mình tại nơi làm việc! Cho cô ấy một makeover và gửi một số email, nhưng don 't bị bắt!

Điều khiển:
Sử dụng chuột và bàn phím để thực hiện nhiệm vụ.

WordsGirlSeriesFunnyTiming GirlsMakeover / Make-upOfficeSlacking