دفتر Slacking 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12723 84.67% with 150 votes

راهنما سارا به طور کامل روز خود را هدر در محل کار! قبل او را می دهد و برخی از ارسال ایمیل، اما دون 'تی گرفتار!

کنترل بازی:
استفاده از موس و صفحه کلید برای انجام وظایف.

WordsGirlSeriesFunnyTiming GirlsMakeover / Make-upOfficeSlacking