دفتر دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این زن که مدیر عامل شرکت است و صرف تمام روز کار دور در دفتر او. او خرج می کند بسیاری از زمان وجود دارد، اما او نیز کار خود را دوست دارد. او نیاز به لباس بسیار شیک برای کار خود را. می تواند به شما کمک کند خود را انتخاب کردن کت و شلوار مناسب؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsOffice