یاس پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

دریافت یاس پیراستن و نگاه شاهزاده خانم را به او بدهید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpParodyPrincessGirlsJasmine