یاس جمع آوری پروانه ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

جذاب بازی پیچ و خم دقیقا همان جایی که قهرمان اصلی شاهزاده خانم یاس. هر زمان که شما بعد از شروع، شما یک بار دیگر بازی خواهد کرد و یک بار دیگر. کار شما این است که همیشه برای کمک به یاس در مورد پیچ ​​و خم حرکت می کند و جمع آوری پروانه ها. او برای جلوگیری از جعفر - چهره به سادگی زیرا اگر آنها او را گرفتن زندگی شما ریخته است. ارقام باید از آنها شما را - اما شما همچنین گل است که شما را با ارائه فرصت به مصرف جعفر کشف خواهید کرد. شما خواهد شد و پنج سطح پیدا کنید. هنگامی که هر پروانه واحد در یک سطح واحد شما را به یک شما جمع آوری کند. استفاده از کلید های arrow به حرکت شاهزاده خانم در مورد پیچ ​​و خم.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به حرکت، P برای مکث!

PuzzleGirlCollecting ParodyMazePrincessAndroid GirlsJasmineButterflies