شاهزاده خانم و نخود بازی تیرانداز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

ساقه ابرهای سفید به دانه آنها را و آن را به باران. گرفتن باران و به اندازه کافی جمع آوری جام خود را برای پر کردن. هنگامی که فنجان خود را کامل است، آن را به تنگ ماهی اضافه کنید. هنگامی که آب به اندازه کافی HIG ماهی به شما کمک خواهد کرد برای باز کردن دروازه.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ShootingShoot 'em UpWaterGirlFishCollecting Timing PrincessGirlsShooterGame