قورباغه شاهزاده بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

بازیگران طلسم را روشن کنید و شاهزاده برگشت از یک قورباغه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FlyingFrogMouse SkillWaterGirlFishAnimalRescue GirlsPrinceGame