شهردار جنون هلیکوپتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

شهردار ادم خرف و بی هوش شما است در ساخت messes خوب است ... شما باید خوب در چیدن قطعات!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FlyingAnimalRescue MayorHelicopterMadness