آبه نجات زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

droids از هیچ جا حمله با استفاده از سلاح های بیولوژیکی. بمب های آنها در اعزام در همه جا آلوده تمام civillians. ذخیره تمام بازمانده در حالی که اجتناب از تمام بمب ها و نجات بشریت را از انقراض. رقابت برای نمره بالا و ببینید که چگونه بزرگ یک سرباز شما در مقایسه با سایر نقاط جهان است.

کنترل بازی:

WAD یا کلیدهای پیکان برای حرکت می کند. این
ماوس - آتش.
نوار فضایی دوربری. های
1،2،3 -. اسلحه را تغییر دهید

ArcadeActionShoot 'em UpBombZombiesSide ScrollingHelicopterRescue Retro