Abe Zombie cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

droids ra khỏi hư không tấn công bằng vũ khí sinh học. Bom của họ ở khắp mọi nơi triển khai các lây nhiễm tất cả các civillians. Lưu tất cả người sống sót trong khi tránh tất cả các quả bom và tiết kiệm nhân loại từ tuyệt chủng. Cạnh tranh cho một điểm số cao và xem như thế nào tuyệt vời của một người lính anh được so sánh với phần còn lại của thế giới.

Điều khiển:

WAD hoặc phím mũi tên để di chuyển.
Chuột - lửa.
Không gian thanh dịch chuyển.
1,2,3 -. súng thay đổi

ArcadeActionShoot 'em UpBombZombiesSide ScrollingHelicopterRescue Retro