Cứu Lisa Simpson Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   149 60.87% with 23 votes

Giúp Bart simpson cứu lisa simpson từ người ngoài hành tinh

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

ActionShoot 'em UpSide ScrollingHelicopterThe SimpsonsRescue Lisa