سیم نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

هدف این است که برای نجات شهروندان رشته و با خیال راحت آنها را به رها کردن بیمارستان. پایین نردبان خود را به درستی به طوری که آنها می توانید به هلیکوپتر صعود تا. ماموریت دریافت پیچیده تر به عنوان شما بروید. نوک می شود برای اولین بار قبل از رفتن در یک ماموریت سوخت گیری. همچنین، سعی کنید به زمین بیش از حد سریع و بررسی سرعت باد نیز نیست. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Fly Around = Arrow Keys · Refuel = Space Bar · Lower Ladder = S Key

Helicopter Flying SimulationRescue