اعتصاب HELI بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز هلی کوپتر خود را و ضربه دور وسایل نقلیه و پایگاه های دشمن در این تیرانداز از بالا به پایین است. موشک های آتش!

کنترل بازی:
ماوس - حرکت / آتش
فاصله - پرتاب موشک

ActionShoot 'em UpFlyingHelicopterStrike