طوفان صحرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   100 100% with 10 votes

کنترل هلیکوپتر شما و انفجار دور دشمنان خود را.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - آتش
S - موشک
D - تغییر موشکی.

Shoot 'em UpFlyingHelicopterDesertStorm