Sim cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Mục tiêu là để cứu dân thường bị mắc kẹt và thả chúng ra một cách an toàn bệnh viện. Giảm thang của bạn đúng để họ có thể leo lên máy bay trực thăng. Các nhiệm vụ phức tạp hơn như bạn đi trên. Một mẹo sẽ được tiếp nhiên liệu đầu tiên trước khi đi trong một nhiệm vụ. Ngoài ra, cố gắng không để đất quá nhanh và kiểm tra tốc độ gió cũng có. Chúc may mắn!

Điều khiển:
· Fly Around = Arrow Keys · Refuel = Space Bar · Lower Ladder = S Key

Helicopter Flying SimulationRescue