Thị trưởng thành phố trực thăng Madness Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Thị trưởng người ngu dốt của bạn là tốt tại làm messes ... bạn cần phải giỏi chọn lên các miếng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FlyingAnimalRescue MayorHelicopterMadness