سوپر Maus بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

خانم م شده است توسط نیروهای شیطانی در موش شهر ربوده شده، هدف شما این است که از طریق شهرستان پرواز و دوباره و دوباره او را نجات دهد. سعی کنید به آمار ساختمان ها و یا هر چیز دیگری نه به عنوان شما از طریق این شهر پرواز. بلند کردن سکه برای نقاط جایزه! صرفه جویی در خانم M در پایان هر سطح به شما یک زندگی فوق العاده می دهد.

کنترل بازی:
استفاده از موس برای حرکت می کند. انجمن P-مکث.

AdventureFlyingMouse SkillObstacleCollecting Rescue SuperMaus